ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
คณะผู้บริหารสถานศึกษา
 

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

นางอนงค์ แทนเจ็ดริ้ว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นางอรพิน เจริญสุข

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางเกษมศรี ราษี

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการ