ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ครับ/ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม
ติดตามข่าวสารได้ทางFacebook: โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 14 มิ.ย.2560
โครงการวันอาภรณ์ขาว 01 ก.ย. 2559
การรณรงค์การปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 31 ส.ค. 2559
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 26 ส.ค. 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2559 11 ส.ค. 2559
โครงการแข่งขันคนเก่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 08 ส.ค. 2559
พิธีมอบเสื้อสัญญลักษณ์และปฏิญาณตน 25 ก.ค. 2559
กิจกรรมวันภาษาไทย 22 ก.ค. 2559
โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา 15 ก.ค. 2559
ถวายเทียนจำนำพรรษา 15 ก.ค. 2559
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 ก.ค. 2559
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 05 ก.ค. 2559
พิธีสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 01 ก.ค. 2559
 

นักเรียนพระราชทาน

เด็กหญิงปานสิตา สายตั้ง

นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2553

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 14 มิถุนายน พ.ศ.2560

โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

 

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์